Bidrag för enskild väg

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

En enskild väg är en väg som inte är allmän. Den som har ansvaret för vägen kallas för väghållare. Om det finns flera fastigheter längs vägen brukar det vara en vägsamfällighet som ansvarar. Du kan få kommunalt underhållsbidrag, även kallat vägbidrag, för enskilda vägar.

Två olika bidrag

Det finns två typer av bidrag:

  1. För vägar som är berättigade till statsbidrag
  2. För vägar som inte är berättigade till statsbidrag

Ansökningar för vägbidrag ska vara inlämnade till kommunens gata- och parkenhet senast 30 november det året som ansökan avser.

Bidrag för underhåll av vägsamfällighet - statsbidragsberättigad väg

Kommunalt underhållsbidrag kan erhållas för vägsamfälligheter (statsbidragsberättigade) för de vägdelar som ligger i Karlsborgs kommun. Det kommunala bidraget grundas på Trafikverkets beslut och är max 15 procent av den av Trafikverket godkända driftskostnaden.

Ansökningsblankett för kommunalt driftbidrag vägsamfällighet.

Bidrag för underhåll av enskild utfartsväg - ej statsbidragsberättigad väg

Kommunalt underhållsbidrag kan erhållas för enskilda vägar (ej statsbidrags-berättigade). Bidraget är 1,10 kr/meter för den del som överstiger 200 meter, dock längst  800 meter.

Följande gäller för att du ska få bidrag:

  • Vägen ska leda till hus för åretruntboende
  • Bom eller skylt "privat väg" får inte sättas upp

Karta där vägen är markerad ska medfölja ansökan.

Ansökningsblankett för kommunalt driftbidrag enskild utfartsväg.