Kommunfullmäktige

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunfullmäktige december 2018

Karlsborgs kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande församling. De flesta förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan om arbete eller studier. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige kontrollerar att nämnderna sköter sitt arbete efter lagar och regler samt följer det kommunfullmäktige beslutat.

Till sin hjälp har man kommunrevisorerna.

Valberedningen tar fram kandidater till de politiska posterna och dessa kandidater utses sedan av kommunfullmäktige.

För mandatperioden 2019-2022 sker valteknisk samverkan enligt följande:

 • Centerpartiet (C), Moderaterna (M), Liberalerna (L) samt Kristdemokraterna (KD) samverkar under samlingsnamnet "Alliansen i Karlsborg".
 • Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V)


Sverigedemokraterna som också finns representerat i kommunfullmäktige ingår inte i någon valteknisk samverkan.

Ledamöter och mandatfördelning

Kommunfullmäktige har 31 ordinarie ledamöter.

Mandatfördelning 2019-2022:
 • Centerpartiet: 6
 • Moderaterna: 5
 • Liberalerna: 3
 • Kristdemokraterna: 1
 • Socialdemokraterna: 11
 • Vänsterpartiet: 1
 • Sverigedemokraterna: 5

Ledamöter i kommunfullmäktige och andra politiska organ.

Vad gör kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar i av principiell betydelse, till exempel:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • utser ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna

Kommunfullmäktige fastställer också budget och skattesats för kommunen samt godkänner årsredovisning och tar ställning till ansvarsfrihet för nämnderna.