Råd och stödsamtal

Telefon
0505-172 90

E-post
familjecentralen@karlsborg.se

Besöksadress
Björkstigen 2

Öppettider
Öppettiderna kan variera under pandemin.

Kontakta Familjecentralen för aktuell information.

Besök gärna vår sida Familjecentralen Karlsborg på Facebook.

Postadress
546 30 Karlsborg

Kontakter

Ibland kan man behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda och ge råd- och stöd. Det kan handla om exempelvis vägledning i föräldrarollen, att man mår dåligt eller på annat sätt känner att man har kört fast.

Tillsammans kan vi forska i vad det är som gör att du vill ha hjälp, vad som är problemet och ibland hjälpa dig vidare till rätt kontakt. Samtalen sker utan att ni blir registrerade, journalförda eller dokumenterade. Sekretess gäller med undantag för anmälningsskyldighet när barn far illa.

Samtalen är kostnadsfria.

Kontakt Anna Fritzon Familjecentralen Björken, 0505-173 03.