Full koll - om tonåringar och alkohol

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Logotyp - Full koll

Även om det är allt färre tonåringar som dricker alkohol är det en hel del tonåringar som tänker att fest och alkohol hör ihop. Under exempelvis valborg och skolavslutning dricker många tonåringar för första gången. Om din tonåring dricker alkohol ökar risken för att råka illa ut.

Om din tonåring dricker alkohol ökar risken för att råka illa ut. Till exempel kan din tonåring bli hetsad till att dricka mer, prova andra droger samt utsättas/utsätta andra för våld och sexuella övergrepp.

Som förälder finns det en hel del du kan göra för att din tonåring inte ska råka illa ut.

Tips till dig som är förälder eller annan viktig vuxen

Ge kärlek och visa omtanke - Barn behöver kärlek och omtanke, oavsett ålder. Visa att du finns där för din tonåring. Om du är orolig för något, berätta varför. 

Visa intresse och lyssna - En bra relation handlar framför allt om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och att du tar dem på allvar. 

Kom ihåg att du är en förebild - Barn lyssnar till vad vuxna säger och ser vad de gör. Tänk på att du är en förebild, även när det gäller alkohol. 

Var tydlig och sätt gränser - Var tydlig med vad du förväntar dig. Då vet tonår[1]ingen var du står och vad som gäller. 

Bjud inte på alkohol och köp inte ut - Att köpa ut är olagligt och tonåringar som får alkohol hemma dricker mer än andra jämnåriga.

Inspiration, stöd och hjälp

fullkoll.nu

Länk: fullkoll.nu

Fullkoll.nu är en sajt som drivs av Sveriges 21 länsstyrelser. Samverkan sker också med kommuner, Polisen och andra organisationer.

På sajten får du veta vad forskningen visar, vilka argument som stämmer och vad ungdomarna själva faktiskt vill och behöver. Med förståelse för att man inte kan ha 100 % koll på sin tonåring, får du som förälder eller annan viktig vuxen bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till tonåringars relation till alkohol och andra droger.

Tonårsparlören

Länk: iq.se/tonarsparloren

I tonårsparlören kan du få fler tips på hur du kan prata med din tonåring om alkohol och andra droger. Ta gärna kontakt med skolans elevhälsoteam eller Fritidsgården Kabyssen/Mobila Fritidsledare om du har frågor eller känner oro för din tonåring.

Kommunens öppenvård

Om du i din föräldraroll behöver få råd och stöd i en jobbig situation kan du ta hjälp av kommunens öppenvård. Öppenvården finns inom kommunens individ- och familjeomsorgsenhet (IFO). Det finns möjlighet till råd- och stödsamtal utan att det journalförs. Du når öppenvården via kommunens växel, 0505-170 00.

Elevhälsoteamet

Ring 0505-170 00 och be att få bli kopplad till skolkuratorn eller skolsköterskan på din tonårings skola.

Kabyssen/mobila fritidsledare

Ring 072-858 70 39 alt. 072-207 35 74

Sociala medier

Du hittar Fritidsgården Kabyssen på Facebook och @fritidsgardenkabyssen på Instagram.

Polisen

Polisen arbetar ute på fältet under skolavslutningen. Eftersom ungdomar under 20 år inte har laglig rätt att köpa alkohol har polisen rätt att beslagta eller hälla ut alkoholen. Om polisen inte är på plats vid akut händelse, ring 112. Vid misstanke om brott eller om du har frågor, ring 114 14