Brottsförebyggande rådet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Det lokala brottsförebyggande rådets huvuduppgift är att arbeta med förebyggande framåtsyftande brottsprevention. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen som har ett övergripande samordningsansvar.

Brottsförebyggande rådets arbete styrs av det samverkansavtal för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som tecknats mellan polismyndigheten och kommunen. Ett nytt inslag i samarbetet är medborgarlöften. Huvudansvaret för dessa ligger på polismyndigheten men kommunen har en viktig roll även i det arbetet.

Ansvariga för avtalets genomförande är en styrgrupp tillsammans med en förtroendevald. 

En annan viktig förändring jämfört med tidigare är att det nu utses en ansvarig för arbetet i styrgruppen.

Utöver kommunens representanter är den lokala polischefen ordinarie ledamot i styrgruppen.