Styrande lagar

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Det finns en mängd lagar och regler som styr kommunens verksamheter. Kommunallagen är den lag som mest styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, personuppgiftslagen och plan- och bygglagen.

Som lagstiftare bestämmer regering och riksdag vad en kommun får och inte får göra. Kommunens ansvarsområden regleras i de så kallade speciallagstiftningarna och kommunallagen.

I övrigt har kommunerna fri rätt att bestämma, genom så kallat kommunalt självstyre. Självstyre grundar sig på demokrati och medborgarens möjlighet att påverka kommunala beslut.

Vissa verksamheter ansvarar kommunen för därför att det är bestämt i lagen. Andra verksamheter bedriver kommunen frivilligt.

Exempel på verksamheter som kommunen enligt lag har ansvar för:

  • Förskola och skola
  • Äldreomsorg
  • Omsorg om funktionshindrade
  • Försörjningsbidrag
  • Bibliotek
  • Plan- och byggfrågor
  • Vatten och avlopp
  • Underhåll av kommunala gator och parker

När kommunen utför sina uppdrag inom olika områden och handlägger ärenden finns förutom kommunallagen och speciallagstiftning alltid förvaltningslagen som grund att förhålla sig till. Den reglerar hur vi ska göra och vad vi behöver tänka på när vi handlägger ärenden och beslutar om rättigheter eller skyldigheter för enskilda. Det kan till exempel handla om att vi måste anteckna uppgifter som har betydelse för ett ärende, skyldighet att anlita tolk eller kommunicera med enskilda inför beslut samt informera om vad som gäller för den som vill överklaga ett beslut.