Personligt ombud

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Ett personligt ombud är en fristående hjälp för personer med långvarig psykisk ohälsa. Huvuduppgiften för ett personligt ombud är att bistå personen så att han eller hon kan återfå kontrollen och makten över sitt liv.

Vem kan få personligt ombud?

Du som är mellan 18 och 65 år och har långvarig psykisk ohälsa, som har svårt att få vardagen att fungera och som har sammansatta behov av stöd och service.

Personligt ombud är ingen myndighet eller vårdinstans utan arbetar fristående och enbart utifrån dina behov och önskemål.

Personligt ombud är kostnadsfritt och fungerar som ett stöd i dina kontakter med olika myndigheter och instanser.

Vad gör ett personligt ombud?

Huvuduppgiften för ett personligt ombud är att bistå personen så att han eller hon kan återfå kontrollen och makten över sitt liv.

Ombudet ger stöd och personlig rådgivning så att samhällets utbud av vård, service, rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser blir tillgängliga.

  • Ombudet ger råd och stöd och fungerara som språkrör i kontakten med myndigheter.
  • Ombudet motiverar personen till att utveckla sina egna resurser.
  • Ombudet utgår från personens egna förutsättningar för att han eller hon ska uppnå sina egna mål.

Ansökan

Insatsen är inte biståndsbedömd.
Om du behöver något av ovanstående eller har andra önskemål, kontakta någon av de personliga ombuden.  Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.