Särskilt boende

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Ett särskilt boende (tidigare kallat äldreboende) är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

När du inte längre klarar dig hemma med hjälp kan du ansöka om att få flytta till ett särskilt boende. Ansökan sker hos biståndhandläggaren som utreder och bedömer ditt behov enligt socialtjänstlagen (SoL).

Ett äldreboende är ett särskilt boende för personer med stora omvårdnadsbehov. På särskilt boende arbetar undersköterska, sjuksköterska, rehabassistent, arbetsterapeut, sjukgymnast och ansvarig enhetschef.

Vi arbetar utifrån socialförvaltningens etiska värdegrund och värdighetsgarantier.

Haganäset

Haganäset, som är kommunens särskilda boende, erbjuder särskilt boende, möjlighet till korttidsvistelse, växelvård, dagverksamhet, samt rehabilitering.

Haganäset är vackert beläget i norra delen av Karlsborg, på udden vid Skackasundet, där Göta kanal passerar. Haganäset byggdes år 1979 och genomgick en totalrenovering och tillbyggnad åren 2004-2006.

Lägenheterna

Du hyr en lägenhet med trinett kök och stort badrum med dusch och har tillgång till matsal och vardagsrum som är gemensamma med övriga hyresgäster. Lägenheterna är ljusa och fräscha.

Frisör och fotvård finns att tillgå.

Du betalar för hyra, mat och omvårdnad.

 • Avdelningar särskilt boende

  På enheten finns totalt 45 st lägenheter fördelade på tre stycken avdelningar med gemensamt dagrum och gemensamt kök.

 • Särskilt boende för personer med demenssjukdom

  För den som har demensdiagons finns boende på Haganäset med demensinriktning.

 • Korttidsboende

  Till korttidsavdelningen på Haganäset kommer patienter med olika vårdbehov såsom behov av rehabilitering efter vård på sjukhus, medicinsk inställning, växlelvård eller annan avlastning.

 • Sjuksköterska som tar blodtryck på äldre dam

  Kommunal hälso- och sjukvård

  Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människan värdighet. Insatserna sker genom teamarbete mellan sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, enhetschef och omvårdnadspersonal. Insatserna planeras och utförs utifrån den enskildes individuella behov dygnet runt.

 • Plånbok med sedlar

  Avgifter äldre och funktionsnedsatta

  Om du får hjälp från kommunen, exempelvis hemtjänst, betalar du avgifter för det. Avgifterna gäller år 2024.

 • Skärmklipp broschyr om socialförvaltningens etiska värdegrund

  Värdegrund

  En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra och beskriver det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete.