Murar, plank och staket

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Plank

I anslutning till en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov förse din uteplats med ett plank med maximal höjd på 1,8 meter. 

Mur

I anslutning till en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov förse din uteplats med en mur med en maximal höjd på 1,8 meter. Muren får inte byggas längre ifrån huset än 3,6 meter och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak

Du får också ordna skärmtak över din uteplats, altan, balkong eller entré utan bygglov. Detta under förutsättning att de bygglovsbefriade taken tillsammans inte är större än sammanlagt 15 kvadratmeter. Ett skärmtak får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. 

De grannar som berörs kan godkänna att mur/plank och skärmtak placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Det är lämpligt att ha ett skriftligt medgivande från grannarna i så fall. Nekar grannarna kan byggnadsnämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

Riktlinjer - Staket, Plank och murar