Kortare filmer från några av våra yrken och arbetsplatser

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här kan du ta del av 2-3 minutersfilmer med en inblick i yrken såsom barnskötare, elevassistent, lokalvårdare och undersköterska med flera.

Barnskötare

Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Elevassistent

En elevassistent arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Fritidsledare

Som fritidsledare har du människors fritid som ditt arbete. Det vanligaste är att fritidsledaren arbetar med ungdomar, men målgruppen kan också vara barn eller pensionärer. Tillsammans ordnar ni olika aktiviteter, allt från musik och sport till keramik eller dans. Fritidsledaren arbetar med att skapa gemenskap och trygghet i gruppen.

Förskollärare

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling fram till att de börjar på en grundskola. I det dagliga arbetet med barnen ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och bild. Du har även föräldrakontakter och ansvar för pedagogisk dokumentation.

Lokalvårdare

Lokalvårdare är ett serviceyrke där arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats. Oftast städar man ytor som t ex klassrum, allmänna ytor eller trapphus. Det gäller att hålla rent och snyggt på de ytor och utrymmen som ska rengöras och det ingår ofta att fylla på städmaterial i arbetsuppgifterna.

Rehabassistent

Du hjälper till att prova in föreskrivna hjälpmedel och utför träningsprogram tillsammans med brukare och tar emot leveranser till hjälpmedelsförrådet.

Undersköterska - dagverksamhet

Varje dag får undersköterskor livet att fungera för människor som behöver hjälp; människor som av olika anledningar behöver vård, uppmuntran och stöd. Undersköterskor får vårdtagare att känna sig trygga, är ett stöd för anhöriga och får vardagen att gå ihop. Dagverksamheten är till för personer som av olika skäl inte har möjlighet att vara lika aktiv som tidigare eller som är i behov av sociala kontakter.

Undersköterska - demensboende

Varje dag får undersköterskor livet att fungera för människor som behöver hjälp; människor som av olika anledningar behöver vård, uppmuntran och stöd. Undersköterskor får vårdtagare att känna sig trygga, är ett stöd för anhöriga och får vardagen att gå ihop. Demensboende är ett särskilt boende för personer med demensdiagnos som inte längre har möjlighet att bo kvar i sitt ordinarie hem längre.

Undersköterska - hemvården

Varje dag får undersköterskor livet att fungera för människor som behöver hjälp; människor som av olika anledningar behöver vård, uppmuntran och stöd. Undersköterskor får vårdtagare att känna sig trygga, är ett stöd för anhöriga och får vardagen att gå ihop. Personer som du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara de vardagliga sysslorna på egen hand kan få hjälp och stöd i hemmet av hemtjänsten.

Undersköterska - korttiden

Varje dag får undersköterskor livet att fungera för människor som behöver hjälp; människor som av olika anledningar behöver vård, uppmuntran och stöd. Undersköterskor får vårdtagare att känna sig trygga, är ett stöd för anhöriga och får vardagen att gå ihop. På korttiden är man en kortare tid innan man kan återgå till sitt ordinarie boende. Det kan vara för att få rehabilitering efter vård på sjukhus, medicinsk inställning eller växelvård som avlastning för anhörig.

Vuxenutbildningen

På vuxenutbildningen studerar man som vuxen. Där kan man läsa grundläggande och gymnasial utbildning, särvux, SFI och yrkesutbildning.