Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Telefon
0505-172 79

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Barn vid ett hus

Barn och ungdomar som på grund av stort omvårdnadsbehov inte kan bo hos sina vårdnadshavare kan ha rätt att bo i en annan familj i form av familjehem. De kan också få bo i en bostad med särskild service tillsammans med andra barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva bo i en annan familj. 
Av någon anledning kan man inte bo hemma. Insatsen kan vara ett komplement till föräldrahemmet.

Insatsen kan ges så länge barnen och ungdomarna går i skolan, som längst till och med gymnasiet.

Vad kostar det?

Den enskilde betalar en avgift för bostaden och för maten.

Var ansöker jag?

Ansökan görs hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakt" högst upp på sidan.