Öppenvård

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Terapi

Ibland är livet tungt att bära, då kan det vara skönt att ta hjälp av någon. Det finns möjlighet att komma till oss för råd- och stödsamtal, utan att det journalförs.

Öppenvården ligger under IFO, individ- och familjeomsorgen. Vi arbetar även på uppdrag av socialtjänstens handläggare. De beviljar insatser utifrån individens behov. Öppenvården samverkar med familjecentralen, skolan och Arbetsmarknadsenheten (AME).

Vi arbetar med:

 • Råd- och stödsamtal – barn, unga och vuxna. 
 • Föräldraskapsstöd – i hemmiljö eller på mottagningen.
 • Familjebehandling – i hemmiljö eller på mottagningen.
 • Samarbetssamtal – frågor gällande vårdnad, boende och umgänge, barn. 
 • Samtal om våld – behandling för våldsutövare. 
 • Stödsamtal – våld i nära relation
 • Anhörigstöd – vid missbruk
 • Missbruksproblematik – individuell behandling tolvstegsbehandling.
 • ÅP – återfallsprevention i grupp. (Samverkan mellan Hjo, Tibro och Karlsborg)
 • CRAFT – anhörigstöd, medberoende i grupp. (Samverkan mellan Hjo, Tibro och Karlsborg)
 • Motiverande samtal – MI
 • ABC-föräldrakurs – för barn och tonårsföräldrar.
 • RePULSE – impulskontrollkurs (från 5år och uppåt) missbruk, oro/ångest/, ilska, tonår, kriminalitet. 
 • Umgängesstöd – barn och föräldrar.

För att komma i kontakt med Öppenvården kontakta växeln 0505-170 00.