Äldreomsorg och senior

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Äldre par som håller om varandra

När man blir äldre och kroppen inte orkar som förut kan man behöva stöd i sitt dagliga liv. Då kan du ansöka om insatser inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen strävar efter att du ska kunna bo kvar hemma i din invanda miljö så länge som möjligt. Vi har en omfattande hemvård med kompetent personal och många olika insatser. För dig som trots allt inte längre klarar av att bo hemma kan man ansöka om särskilt boende.

Många av de stödinsatser som kommunen erbjuder behöver du ansöka om. Det kan till exempel vara:

 • hemtjänst för hjälp med personlig omvårdnad, städning eller måltider 
 • dagverksamhet för en socialare vardag
 • färdtjänst
 • trygghetslarm
 • bostadsanpassning
 • äldreboenden för dig som inte kan bo kvar i din nuvarande bostad

I kommunen finns också aktiviteter/stöd som du inte behöver ansöka om, till exempelvis deltagande i seniorträffar på våra Träffpunkter.

 • Kuvert med ett snabel-a, symbol för e-post

  Ansökan

  Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller är i behov av stödinsatser kan ansöka om stöd från kommunen. På den här sidan kan du läsa mer om hur en ansökan går till och vem du ska vända dig till för att få hjälp med din ansökan.

 • Plånbok med sedlar

  Avgifter äldre och funktionsnedsatta

  Om du får hjälp från kommunen, exempelvis hemtjänst, betalar du avgifter för det. Avgifterna gäller år 2024.

 • Besöksservice till äldre

  Känner Du dig ensam och skulle vilja ha någon som besöker dig? Karlsborgs Rödakorskretsar, i samarbete med Karlsborgs kommun, har en besöksservice till äldre ensamma i kommunen.

 • Äldre par som blir serverade mat

  Boende för dig som är äldre

  Boende för dig som inte kan få dina behov tillgodosedda i det egna hemmet.

 • Bostadstillägg för pensionärer

  Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

 • Seniorer som sitter tillsammans i en park

  Dagverksamhet

  Dagverksamhet är biståndsbedömt och till för dig som av olika skäl inte har möjlighet att vara lika aktiv som tidigare. Du kanske vill ha någon att äta och fika tillsammans med? Vi vill underlätta så att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

 • Färdtjänst - man i rullstol som får hjälp

  Färdtjänst

  Karlsborgs kommun samarbetar med Tibro och Hjo kommuner i frågor som rör kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.

 • Äldre dam håller i mugg

  Hemtjänst, trygghetslarm och bostadsanpassning

  Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara de vardagliga sysslorna på egen hand kan du få hjälp och stöd i det egna hemmet.

 • Seniorcoach

  Seniorcoachens arbetsuppgifter syftar till att ge seniorer en meningsfull vardag, möjlighet att behålla sin självständighet längre, erbjuda social samvaro, bidra till en aktiv livsstil och minska fysisk och psykisk ohälsa. Arbetet innebär ofta att samarbeta med andra professioner inom kommunen, Närhälsan, Folkhälsostrateg, föreningar och olika organisationer för att tillsammans skapa ett Karlsborg där man har ett gott liv som senior.

 • Montering av brandvarnare

  Servicetjänst

  Servicetjänst via arbetsmarknadsenheten.

 • Äldre damer som spelar spel

  Träffpunkter

  Träffpunkterna är en gemensam mötesplats för seniorer.