Rådgivande organ

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Här hittar du information om Karlsborgs kommuns rådgivande organ. Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder. I vänstermenyn hittar du länkar till mer information om varje råd.

Vilka är med i de rådgivande organen?

I de kommunala råden ingår representanter från både kommunen och andra organisationer såsom pensionärsföreningar, handikappföreningar och liknande. På så vis kan olika intressegrupper ta del av och påverka kommande beslut inom sina områden.

Hur fungerar de rådgivande organen?

Råden fungerar som forum för överläggningar och ömsesidig information mellan rådsledamöterna och deras organisationer och kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.

 • Brottsförebyggande rådet

  Det lokala brottsförebyggande rådets huvuduppgift är att arbeta med förebyggande framåtsyftande brottsprevention. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen som har ett övergripande samordningsansvar.

 • Folkhälsorådet

  Folkhälsorådet är ett lokalt forum för samverkan mellan Karlsborgs kommun och Västra Götalandsregionen, Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

 • Kommunala pensionärsrådet

  Kommunala pensionärsrådet i Karlsborg är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna, kommunens styrelser och nämnder.

 • Rådet för funktionshinderfrågor

  Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för intresseorganisationerna och kommunstyrelsen.