Avgifter inom barnomsorgen

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Pojke leker med bilar

Karlsborgs kommun tillämpar maxtaxan. Här kan du läsa mer om avgifter inom barnomsorgen.

Maxtaxa

Karlsborgs kommun tillämpar maxtaxan, vilken är fastställd av riksdagen och gäller för alla former av barnomsorg. Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en plats i förskola ska kosta. I dag använder alla kommuner det frivilliga systemet med maxtaxa, som även gäller för de fristående förskolorna. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Taxan baseras på hushållets totala inkomst.

I de fall då barnets/barnens föräldrar har gemensam vårdnad, men bor på skilda adresser, och barnet/barnen bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg, räknas båda som platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Detta innebär två avgifter som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Flerbarnsreduktion

Barn 1 får högsta avgift, som barn 1 räknas det yngsta barnet. Barn 2 och 3 får reducerade avgifter. Barn 4 avgiftbefrias helt.

Nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem

Från och med 1 januari 2023 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2022. Inkomsttaket höjs från 52 410 kr (2022) till 54 830 kr per månad för 2023.

Inkomst 0 – 9 999 kr  - Ingen avgift

Inkomst från 10 000 kr - Enligt tabell 

År 2023

Förskola

 

Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

3%

1645 kr

Barn 2

2%

1097 kr

Barn 3

1%

548 kr

Fritidshem

 

Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2%

1097 kr

Barn 2

1%

548 kr

Barn 3

1%

548 kr

Frukost- och lovdagsplats

 

Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

1%

548 kr

Barn 2

0,5%

274 kr

Barn 3

0,5%

274 kr