Dödsboanmälan

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna kan det bli fråga om en dödsboanmälan.

1.Ta så fort som möjligt kontakt med dödsbohandläggaren via telefon. Handläggaren ställer inledande frågor och lämnar information och skickar sedan ut underlagsblankett med information.

2. Rör inget i den avlidnes bostad innan du pratat med handläggaren.

Viktigt att tänka på:

• Betala inga räkningar då begravningskostnader går före alla andra utgifter

• Stoppa betalningar som ligger på autogiro 

• Säg upp lägenhet och övriga abonnemang och prenumerationer som el, telefon, tidningar mm

• Ta reda på om det finns försäkring, t ex tjänstegrupplivförsäkring som betalas ut för begravningskostnader

• Spara offerter/fakturor/kvitton gällande begravning och övriga kostnader i samband med dödsfallet

• Skaffa adressändring till dödsbodelägare för dödsboets post 

• Meddela fordringsägare att dödsboanmälan pågår så slipper ni påminnelser och ev inkassokrav

 

Fyll i underlaget för dödsboanmälan och skicka in till dödsbohandläggaren.

Följande ska skickas med underlaget för dödsboanmälan:

• Dödsfallsintyg med släktutredning -utfärdas av Skatteverket. Om du är syskon till den avlidne står du inte med på detta så om det inte finns andra dödsbodelägare krävs en kopia på bouppteckning efter era föräldrar (finns hos Skatteverket) där det framgår att du är syskon till den avlidne.

• Kopia av senaste deklarationen – beställs från Skatteverket

• Uppgift från bank/banker om tillgångarna på dödsdagen – 1. kontoutdrag och 2. kapital- och räntebesked

• Offert eller faktura från begravningsbyrån

• Offert eller faktura på gravsten och/eller gravyr

• Offert eller faktura på andra kostnader i samband med dödsfallet, t ex städning av bostad

• Uppgift om ev försäkring för begravningskostnader

• Ev testamente

• Bouppteckning som visar den avlidnes andel i oskiftat dödsbo

• Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka om det fortfarande har relevans

• Inventeringsprotokoll från bankfack

• Värdering av bohag (möbler, husgeråd, konst, smycken etc och andra tillgångar som t ex fordon)

Dödsbohandläggningen, ekonomiskt bistånd,
avskrivning av skulder och ackordsfördelning

När ifyllt underlag och kopior på ovanstående intyg, offerter med mera inkommit gör dödsbohandläggaren en utredning om en dödsboanmälan kan göras. Om inte meddelas dödsbodelägarna detta och får då göra en bouppteckning istället. Om det är aktuellt görs en dödsboanmälan som skickas in till Skatteverket för registrering. När registrering är gjord hämtas en kopia som skickas ut till samtliga dödsbodelägare.

Om det helt eller delvis saknas tillgångar i dödsboet kan nu dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna.

Om det finns skulder i dödsboet som dödsboets tillgångar inte täcker (efter att begravningskostnader är betalda) skickar dödsbodelägarna ut ett brev till fordringsägarna med kopia på dödsboanmälan och en begäran att skulderna ska avskrivas. Om det, efter att begravningskostnaderna är betalda finns tillgångar i dödsboet som delvis täcker skulderna ska varje fordringsägare få en del av återstående tillgångar proportionerligt till skuldens storlek, det ska göras en sk ackordsfördelning. Dödsbohandläggaren kan hjälpa till med beräkningen av hur stor del av de återstående tillgångarna varje fordringsägare ska få.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss. Dödsbohandläggare, se Kontakt.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader: Individ och familjeomsorgen 0505-17000 (växel, begär handläggare ekonomiskt bistånd)