Kontaktfamilj

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontaktfamilj är en frivillig insats som socialtjänsten kan erbjuda efter behovsbedömning. Att vara kontaktfamilj innebär att regelbundet ta emot barn eller ungdomar i sitt hem. Det kan handla om ett barn eller ett syskonpar som har behov av stöd. Omfattningen kan variera, men brukar vara 1-2 nätter var tredje till var fjärde vecka. Det kan också röra sig om längre perioder i samband med skollov eller en kombination.

Att vara kontaktfamilj

Kontaktfamiljens uppgift är att både avlasta barnets eller ungdomens föräldrar och ta väl hand om deras barn eller ungdom. Som kontaktfamilj blir du och din familj  viktiga personer i barnets eller ungdomens nätverk. Ni kan i och med detta både öppna dörren ut till samhället och vara de som tillsammans med föräldrarna utgör tryggheten i en för barnet eller ungdomen kanske kaotisk värld.

Kontaktfamiljens uppdrag

Vanligtvis kommer barnet till dig och din familj en eller två helger per månad. Ni kan då göra något roligt som att gå på bio eller göra en utflykt. Men ni kan också stanna hemma och leva "vanligt" familjeliv. På så sätt får barnet en bild av hur livet i en annan familj fungerar.

Uppdraget som kontaktfamilj innebär aldrig att du blir en ny mamma eller pappa. Det innebär att du och din familj blir viktigt personer i barnet eller ungdomens liv. Du samarbetar hela tiden med föräldrarna.

Vad krävs av kontaktfamiljen?

Det som krävs av dig personligen är att du har en stabil livssituation, ett stort engagemang för dina medmänniskor, gott om tid att spendera med barnet eller ungdomen, extra plats i ditt hem, entusiasm för ditt uppdrag, en stor portion humor och god uthållighet.

Hur länge pågår uppdraget?

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av er som kontaktfamilj. Det kan alltså röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan också själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Stöd och ersättning

Som en vägledning till kommunerna har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram riktlinjer för vilken ersättning som ska utbetalas.

Detta innebär att du, i överenskommelse med socialtjänsten, har rätt till:

  • skattepliktig ersättning i form av arvode för ditt arbete
  • ersättning för faktiska kostnader som uppstår i och med att barnet eller ungdomen regelbundet vistas hos dig, denna ersättning kallas omkostnadsersättning och är till viss del skattepliktig.

Mer information

På Socialstyrelsens sida mininsats.se hittar du bra information om vad det innebär att vara kontaktfamilj: Min insats - Kontaktfamilj - Socialstyrelsen

 


Att få stöd av en kontaktfamilj

Vem kan få en kontaktfamilj?

Kontaktfamilj får en familj som behöver stöd. Det kan finnas flera orsaker till att familjen får stöd:

  • familjens sociala nätverk kan vara glest
  • föräldrarna behöver avlastning
  • barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter
  • föräldrarna har problem i form av missbruk eller psykisk instabilitet

Vart vänder jag mig om jag önskar en kontaktfamilj?

Det är handläggaren på socialtjänsten som bedömer att stödet kan vara till hjälp för barnet och dess familj. Handläggaren gör först en utredning enligt lagen om behovet av kontaktfamilj.