Sjuksköterska/Distriktssköterska

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att utifrån sin profession (specifik omvårdnad) bedöma den enskildes tillstånd, behov av stöd och hjälp och fatta beslut om omvårdnadsinsatser. I yrkesansvaret ingår också att utföra givna ordinationer och samarbeta med läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Sjuksköterskan har planerade tider för läkarmedverkan från regionen där behovet av hälso- och sjukvård planeras och utförs utifrån individuella behov.  Medicinska vårdplaner och läkemedelsgenomgångar är exempel på insatser där sjuksköterskor och läkare samarbetar.

Sjuksköterskan utför själv Hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån den individuella vårdplanen som är upprättad samt utifrån läkares ordinationer och i vissa fall delegeras insatserna till kommunens omvårdnadspersonal.

Är du inskriven i kommunal hälso- och sjukvård så har du fått kontaktuppgifter till din omvårdnadsansvarig sjuksköterska eller så kan kontakt upprättas genom kommunens växel.