Kommunala pensionärsrådet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunala pensionärsrådet i Karlsborg är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna, kommunens styrelser och nämnder.

Organisation

Rådet har en möjlighet att till kommunens verksamheter initiera frågor som rör äldre personer samt vara ett remissorgan i frågor som rör rådets verksamhet. 

Kommunens företrädare bör, om möjligt, informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation och därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning. Därigenom ges pensionärer en större delaktighet i samhällets insatser. 

Representanterna i rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar för att möjliggöra en bättre livskvalitet. 

Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. 

Två politiker från kommunen är ledamöter i kommunala pensinärsrådet, övriga ledamöter är företrädare från de olika pensionärsorganisationerna.

Uppdrag

Rådet ska:
  • förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
  • medverka vid förberedelse för upphandling av vårdgivare.
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
  • vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna.
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.