Översiktsplan

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Översiktsplanen beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för att utveckla exempelvis bostäder, verksamheter, grönområden och infrastruktur. Översiktsplanen är också ett verktyg för att styra utvecklingen emot social hållbarhet samt arbeta med miljöfrågor och klimatanpassning.

På de här sidorna hittar information om vår befintliga översiktsplan samt information om det pågående arbetet med att ta fram en ny. 

  • Folder framsida Vision 2020

    Aktuell översiktsplan

    Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också innehålla kommunens vision på området och vara dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen.

  • Översiktsplan

    Ny översiktsplan

    Den 14 juni 2023 beslutade kommunstyrelsen att Karlsborgs kommun ska tar fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Arbetet med den kan du följa här.