Våra introduktionsprogram

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Äpple på böcker

Karlsborgs gymnasium erbjuder följande fem introduktionsprogram; preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt val och språkintroduktion. Du kan läsa mer om dessa program här nedan.

Preparandutbildning

För vem: För den som saknar behörighet till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Plats: Karlsborg.

Tid: Max ett läsår.

Mål: Eleven skaffar sig behörighet att kunna söka till ett yrkes- och högskoleförberedande program.

Innehåll:

 • Eleven läser in de grundskoleämnen som inte är godkända och som behövs för att bli behörig till ett visst nationellt program.
 • Eleven erbjuds ytterligare grundskoleämnen som eleven inte är godkänd i.
 • Eleven erbjuds att läsa in kärnämnen från ett nationellt program.

Programinriktat individuellt val

(ej obligatoriskt att erbjuda)

För vem: För den som saknar behörighet men är godkänd i svenska samt engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen alternativt i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Plats: Erbjuds genom avtal med annan kommun.

Tid: Individuell.

Sökbar: För programinriktat individuellt val gäller att utbildningen erbjuds för en grupp elever och att den är sökbar.

Mål: Att bli behörig till ett nationellt program (kan ske när som helst under skolåret) och därmed övergå till ett nationellt program.

Innehåll:

 • Eleven läser in de grundskoleämnen som inte är godkända och som behövs för att bli behörig till ett yrkesprogram.
 • Inom detta program läser eleven kurser från ett nationellt yrkesprogram.

Yrkesintroduktion

För vem: För den som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

Plats: Karlsborg alternativt i samverkan med annan kommun.

Tid: Individuell.

Sökbar: Programmet är sökbart.

Mål: Eleven får en yrkesinriktad utbildning som underlättar en etablering på arbetsmarknaden eller leder till studier på ett yrkesprogram.

Innehåll:

 • Detta program innehåller huvudsakligen en yrkesutbildning.
 • Eleven erbjuds karaktärsämnen/kurser från ett nationellt yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning.
 • Eleven erbjuds arbetsplatsförlagt lärande eller praktik.
 • Eleven erbjuds att läsa in de grundskoleämnen som inte är godkända.

Individuellt val

För vem: För den som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

Plats: Karlsborg.

Tid: Individuell.

Mål: Eleven går vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Innehåll:

 • Eleven erbjuds att läsa de grundskoleämnen som inte är godkända och som behövs för att bli behörig.
 • Eleven erbjuds att läsa gymnasiegemensamma- och karaktärsämnen inom gymnasieskolan.
 • Eleven erbjuds andra insatser som gynnar elevens kunskapsutveckling så som praktik och olika motivationsinsatser.

Språkintroduktion

För vem: För nyanlända till Sverige och som saknar behörighet till ett nationellt program. Här ligger tyngdpunkten på svenska språket för att så fort som möjligt kunna gå vidare till annan utbildning eller arbete. Utbildningen är individuellt utformad och anpassad efter varje enskild elevs behov.

Plats: Karlsborg.

Tid: Individuell.

Mål: Eleven ska kunna söka till ett nationellt program eller övergå till något av programmen yrkesintroduktion eller individuellt val.

Innehåll:

 • Eleven läser in svenska som andraspråk från grundskolan.
 • Eleven erbjuds att läsa grundskole- och gymnasiegemensamma ämnen som eleven bedöms behöva i sin fortsatta utbildning.