Socialnämnden

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Mål och riktlinjer

Socialnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet för socialnämnden.  

Socialnämnden beslutar även om egna mål för verksamheten. Det pågår  också ett fortlöpande kvalitetsarbete med vårdtagare i centrum.  

Socialnämnden och dess verksamhet ska arbeta i en god dialog med kommunmedborgarna, intresseorganisationer samt med andra interna och externa samarbetspartner.

Ledamöter

Socialnämnden har 9 ledamöter.
Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter till nämnden.

 

 

Vad ansvarar nämnden för?

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Nämnden ansvarar även för:

  • kommunens insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt utöver ledning av den kommunala hälso- och sjukvården och hemsjukvården.
  • tillstånds - och tillsynsfrågor enligt alkohollagsstiftningen samt tillsyn enligt tobakslagen.  

Reglemente för socialnämnden