Upphandlingar

Besöksadress
Storgatan 16, Karlsborg

Organisationsnummer:
212000-1629

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Ekonomienheten
546 82 Karlsborg

Kontakter

Upphandlingar för Karlsborgs kommun sköts oftast i samverkan med andra kommuner för att få större volym och därmed bättre förhandlingsläge. Det är Skövde kommuns upphandlingsenhet som sköter arbetet kring den samverkan.

Det är Skövde kommuns upphandlingsenhet som sköter arbetet kring den samverkan. Aktuella upphandlingar för de samarbetande kommunerna finns på Skövde kommuns webbsida för upphandlingar.