Hemtjänst/hemsjukvård i annan kommun under kortare tid

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Röd stuga

Hemtjänst/hemsjukvård i annan kommun, vistelsekommun

Du har möjlighet att få hemtjänst/hemsjukvård i en annan vistelsekommun där du exempelvis har din sommarstuga under en kortare tid på sommaren. Ta kontakt med biståndshandläggaren för hemtjänst och ansvarig sjuksköterska för hemsjukvården i hemkommunen (Karlsborgs kommun) i god tid innan du skall åka. Kommunen utreder och skickar beslut på insatser till vistelsekommunen.

Hemtjänst/hemsjukvård i Karlsborgs kommun

Det är bra om du som kommer från annan kommun (hemkommun) och har behov av vård och stöd i god tid kontaktar biståndshandläggaren/ansvarig sjuksköterska i din hemkommun samt informerar oss (Karlsborgs kommun) om att du har för avsikt att vistas här under en kortare tid, exempelvis på sommaren. Detta för att vi i god tid ska kunna planera din vistelse i vår kommun så att den blir så bra som möjligt.

Välkommen till oss!