Dagverksamhet (SoL)

Telefon
0505-172 79

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Syftet med den dagliga verksamheten är att ges möjlighet att ha något meningsfullt och intressant att göra under dagtid.

Dagverksamhet på Aktivitetshuset (enligt SoL)

På Aktivitetshuset har personer med olika funktionsnedsättning och med olika individuella förutsättningar sin sysselsättning. Aktivietshuset har som mål att varje person ska få en meningsfull sysselsättning som känns viktig och utvecklande. Vi har öppet vardagar kl 9.00-15.00. 

Detta gör vi på Aktivitetshuset

Innehållet i verksamheten är indelad i tre olika huvudinriktningar/grupper, upplevelsebaserad verksamhet, arbetsliknande grupper och arbetsplatsförlagd praktik. Dessa är bara en basindelning och man kan som brukare vara delaktig i flera grupper under en dag eller vecka. På aktivitetshuset arbetar deltagarna i schemalagda aktiviteter som till exempel datorträning, musik, avslappning/bad, rörelseträning, skapande verksamhet och matlagning. Vi eftersträvar att erbjuda djur och naturupplevelser kontinuerligt.

  • Sjumilagruppen: Här får deltagarna var med i en mindre grupp med schemalagda aktiviteter. Vi erbjduer till exempel matlagning, musik, bakning, arbete med datorer och hundpromenader. Vi samarbetear och gör olika utflykter och aktiviteter med Aktivitetshusets övriga grupper.
  • Miljögruppen: Mijögruppen arbetar med miljösortering inom Karlsborgs kommuns verksamheter. Miljögruppen hämtar upp sorterat avfall på olika arbetsenheter som Haganäset, Carl Johanskolan/Kabyssen, Biblioteket, Moliden, Hunddagiset 4-ben, Strandskolan, Vätternskolan och Mölltorpsskolan.
  • Vaktmästarsysslor och förrådsarbete: Som vaktmästare hjälper du som deltagare till med arbetsuppgifter som behövs på äldreboendet Haganäset. Det kan vara avfallshantering samt utkörning av post och varor. 

Dagverksamhet på Hunddagiset 4-ben (enligt SoL)

På Hunddagiset 4-ben har personer med olika funktionsnedsättning och med olika individuella förutsättningar sin sysselsättning. Hunddagiset 4-ben har som mål att varje person ska få en meningsfull sysselsättning som känns viktig och utvecklande.

Tillsammans med utbildad och kunnig personal hjälper deltagarna till med promenader, lek och mys med hundarna.

Hur får jag dagverksamhet?

Du ansöker om dagverksamhet hos din biståndhandläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen enligt SoL. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Vad kostar det?

Du betalar för resor till och från dagverksamhet och för lunchen enligt gällande avgiftstaxa.

Får jag någon ersättning?

Du som har din sysselsättning inom dagverksamhet får ingen ersättning.