"" Utbildning & barnomsorg

Vklass

Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra. Vklass används av förskolan och grundskolan i Karlsborgs kommun.

Barnomsorg

Karlsborgs kommun erbjuder förskola, öppen förskola och fritidshem.

Grundskola

I Karlsborgs kommun finns två skolor för årskurs F - 6 samt en skola för årskurs 7-9. Förutom de kommunala skolorna finns även en friskola i Forsvik för årskurs F - 6.

Gymnasium

Karlsborgs gymnasieskola erbjuder individuellt val och språkintroduktion på hemmaplan.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial nivå, särvux, SFI och yrkesutbildning.

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen och ska anordnas för eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Barn- och utbildnings-
förvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Uppdraget är bland annat att ge förskolor, fritidshem och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna. Vi har till uppgift att skapa bra förhållanden för barnen när de befinner sig i våra verksamheter.

Modersmålsundervisning

En information till elever och föräldrar i Karlsborgs kommun för elever med annat modersmål än svenska.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies