Avgifter för korttidsvistelse och växelvård

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Information om vilka avgifter som gäller för korttids- och växelvård. Avgifterna gäller för år 2024.

Har du blivit beviljad insatsen Korttidsboende betalar du 86 kronor/dygn för vistelsen och 182 kronor/dygn för maten. Detsamma gäller för växelvård.

Karlsborgs kommun tillämpar maxtaxa, det vill säga vi får som max ta ut avgifter uppgående till 2 575 kronor/månad, och när det gäller korttidsboende och växelvård ingår vistelseavgiften i maxtaxan medan matavgiften ligger utöver maxtaxan.

Avgifter för korttidsboende och växelvård samt mat vid korttidsboende och växelvård debiteras från första dagen till och med dagen före hemgång.