Bibliotekets datorer

Telefon
0505-17030

E-post
biblioteket@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 36

Öppettider
Mån-fre kl. 12.00-18.00, Lör kl. 10.00-13.00

Postadress
546 32 Karlsborg

Kontakter

Det är gratis att använda internet på våra bibliotek och datorer finns på alla tre biblioteken i Karlsborg.

Du kan skriva ut från alla våra datorer. (se Låneregler och avgifter för kostnad av utskrift).

Datorerna är i första hand avsedda för informationssökning och arbete i de olika databaserna. Du bör använda ett vårdat språk. Beakta också att söka pornografiskt, våldsamt eller rasistiskt material är förbjudet.

På biblioteken finns tillgång till WiFi.