Hemtjänst

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Rullator på en matta med tofflor bredvid

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt eget hem. Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara de vardagliga sysslorna på egen hand kan du få hjälp och stöd i hemmet av hemtjänsten.

Du kan få hjälp av hemtjänsten med personlig omvårdnad dygnet runt, som till exempel att sköta din personliga hygien samt på- och avklädning. Men du kan även få hjälp med annat som behövs för att du ska må bra och känna dig trygg. Det kan till exempel handla om att städa och snygga upp hemma, tvätta och stryka, hjälp med inköp. Om du inte kan laga mat själv kan du få mat levererad hem.

Ansökan om hemtjänst görs genom att kontakta biståndshandläggaren i kommunen. Beroende på den enskildes situation och behov, bedöms insatsernas art av biståndshanbdläggaren. Ett hembesök görs för att få en så tydlig bild som möjligt av personens situation. Beslutet tas sedan av biståndsbedömaren utifrån socialtjänstlagen (SoL). 

Digitalt nyckelsystem

Hemtjänsten i Karlsborgs kommun använder ett digitalt nyckelstystem som innebär att personal låser upp din dörr med hjälp av mobiltelefonen. En låsenhet monteras på insidan av din dörr. Det är kostnadsfritt och gör ingen påverkan på din dörr. Hemtjänsten behöver få en nyckel frånd dig, i händelse av att det digitala låset skulle krångla.

Tillsyn via trygghetskamera

Karlsborgs kommun erbjuder nattillsyn via trygghetskamera som en biståndsbedömd insats. Fördelen med E-tillsyn nattetid är att du slipper bli väckt. Utrustningen är ljudlös och fungerar i mörker och slipper störa din nattsömn. Den ersätter inte ditt trygghetslarm utan du kan fortfarande larma vid behov av hjälp. 

Tjänsten ger dig en ökad självständighet och valfrihet genom att du tillsammans med en personal bestämmer vid vilka tider som E-tillsynen ska utföras. Det skriftliga samtycket utgör underlaget för när och hur personalen ska utföra det digitala besöket. Tillsyn sker vid de överenskomna tiderna. Övrig tid är kameran stängd och låst för användning.