Ridleder

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Här hittar du information om ridleder i Karlsborgs kommun

ridlederitiveden.se hittar du även en karta över vandringsleder i Karlsborg.

 • Plats: Ridled Tiveden är ett sammanhängande ridledssystem på stigar och vägar i gränslandet Tiveden mellan Närke och Västergötland. Leden är uppdelad i delsträckor och delslingor.

  Markägoförhållande: Sveaskog, Skara stift skogsägare, Sätra Bruk, AB Göta Kanalbolag, privata

  Skötselansvarig: Föreningen Ridleder Tiveden, Granviks byalag

  Ledsträckning/ledlängd: I Karlsborg: Granviksleden 17 km, Sätraleden 20 km, Undenäslederna totalt 45 km

  Ledkaraktär: Vägar och stigar i skogsmark.

  Ledmarkering: Gul