Våra värdeord

Symboler för värdeorden i visionsarbetet

Visionsarbetet "Karlsborg 2035" kretsar kring sju värdeord som kommunens personal och politiker tillsammans har arbetat fram.

Det är utifrån de här värdeorden som vi vi också har samlat in tankar och idéer kring hur vi ska forma framtidens Karlsborg.

Våra värdeord:

 • Glädje
 • Framtidstro
 • Mod
 • Mångfald
 • Hållbarhet
 • Delaktighet
 • Trygghet
 • Symbol för visionsarbetet "Karlsborg 203"

  Karlsborg 2035 - Delaktighet

  Vad innebär ordet delaktighet för dig och vad innebär ett delaktigt Karlsborg för dig? Dela dina tankar med oss och bidra med värdefullt underlag till vårt visionsarbete!