Våra värdeord

Symboler för värdeorden i visionsarbetet

Visionsarbetet "Karlsborg 2035" kretsar kring sju värdeord som kommunens personal och politiker tillsammans har arbetat fram.

Det är utifrån de här värdeorden som vi vi också har samlat in tankar och idéer kring hur vi ska forma framtidens Karlsborg.

Våra värdeord:

  • Glädje
  • Framtidstro
  • Mod
  • Mångfald
  • Hållbarhet
  • Delaktighet
  • Trygghet