Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

I friluftsplanen används begreppen motionsspår, spår och leder enligt följande

  • Motionsspår är anlagda i rundslingor och försedda med spårmärken. Ibland finns avståndsmärken. De kan vara mer eller mindre markberedda.
  • Spår avser markerade naturliga stigar/spår, endast i mindre grad iordningställda och underhållna.
  • Leder följer i stort naturliga stig- och/eller vägsträckningar, markerade med ledmärken eller andra ledsymboler. Lederna är mer eller mindre markberedda beroende på ändamålet med leden; vandringsled, skidled, cykelled, terrängcykelled eller ridled. En led kan gå såväl runt som mellan olika platser.
  • Naturstigar kan vara såväl spår som leder med natur- och eller kulturinformation. De är oftast slingor.
  • Vattenleder, farleder och kanotleder behöver ej vara uppmärkta annat än vid iläggningsplatser, vid kanotlyft samt vid andra hinder.

Förteckning och beskrivning av spår och leder i Skaraborgs kommuner ingående i Skaraborgsleder finns på webbplatsen www.skaraborgsleder.se, som också ligger till grund för friluftsplanens sammanfattande spår- och ledförteckning. Uppgifterna om kommunens motionsspår har kompletterats med inventering i fält hösten 2015. Lederna har tidigare inventerats i fält och kvalitetsvärderats med beskrivning och förslag till åtgärder.