Ändring av byggnad

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Ändring av byggnad kan både vara att ge byggnaden en ny planlösning, förändra konstruktionen eller att ändra användning av byggnaden.

Ny användning av en byggnad

Om du vill ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du vill använda eller inreda en byggnad till något för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för, till exempel om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. Kontrollera så att eventuell detaljplan tillåter det du planerar att göra.

Ge byggnaden en ny planlösning eller förändra konstruktionen

Du måste lämna in en anmälan om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Måla om och byta material

På en- och tvåbostadshus med tillhörande uthus, garage och andra mindre byggnader inom detaljplanerat område får man både måla om och byta fasadmaterial och takmaterial om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din bygglovshandläggare ska kunna påbörja handläggningen:

  • Situationsplan - i valfri skala på A3 eller A4 format
  • Fasadritning - i valfri skala på A3 eller A4 format
  • Planritning - i valfri skala på A3 eller A4 format
  • Sektionsritning - i valfri skala på A3 eller A4 format
  • Kontrollplan 
  • Anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

E-tjänster och exempelritningar

Skicka in din ansökan/anmälan

Nu kan du ansöka om bygglov och hantera andra bygg- och anmälningsärenden digitalt i vår nya e-tjänst NovaBygg. Genom att använda e-tjänsten får du tillgång till enkla steg- för steganvisningar, du kan följa handläggningen av ditt ärende samt kommunicera med din bygglovshandläggare direkt i e-tjänsten.

NovaBygg - våra digitala e-tjänster