Personlig assistans

Telefon
0505-172 79

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Man i permobil - funktionshinder

Syftet med personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning och är i behov av stöd med grundläggande behov ska kunna leva som andra personer i motsvarande ålder.

Personlig assistans är när en eller flera personer kommer hem till dig och hjälper dig med det du, på grund av din funktionsnedsättning, är i behov av hjälp med.

Vem kan få personlig assistans?

Personlig assistans kan du få som är under 65 år och

  • tillhör LSS personkrets 
  • har stora funktionshinder 
  • behöver hjälp med de grundläggande behoven, som personlig omsorg, kommunikation, hjälp vid måltider eller annan personlig service

Stöd för att delta i samhällslivet

Den personliga assistenten ska ge dig lika stora möjligheter som andra att delta i samhällslivet, både när det gäller arbete, studier, fritid och boende. 

En personlig assistent ska stödja dig att bli så självständig som möjligt och samtidigt respektera din integritet, dina känslor och din vilja. Du har inflytande om vem eller vilka som ska bli dina personliga assistenter och hur ditt stöd ska utformas. 

Du kan välja att gå med i ett kooperativ, bli din egen arbetsgivare eller låta kommunen anställa dina personliga assistenter.  

Vad kostar det att få personlig assistans?

Insatsen är kostnadsfri.

Var ansöker jag om personlig assistans?

För ansökan om personlig assistans enligt LSS (mindre än 20 timmar per vecka) kontakta handläggare eller ansvarig enhetschef.

För ansökan om personlig assistans enligt Lagen om assistansersättning, LASS (mer än 20 timmar per vecka) kontakta Försäkringskassan, följ länk nedan.