Boendestöd (SoL)

Telefon
0505-172 79

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Om du har en allvarlig och långvarig psykisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär svårigheter i din dagliga livsföring, kan du ansöka om boendestöd.

Hur fungerar boendestöd?

Boendestöd innebär hjälp till självhjälp och är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv. Stödet utformas utifrån dina egna specifika förutsättningar och behov. Stödet ges i ditt hem för att underlätta din vardag, men kan även omfatta aktiviteter utanför boendet. Efter beslut av biståndshandläggare ska boendestödjare tillsammans med dig utforma en genomförandeplan.

Boendestödet är en hjälp för att motverka isolering och ett stöd i dina dagliga aktiviteter. Det kan innebära stöd med inköp, hygien, städning i hemmet, kontakter med olika myndigheter samt ge vägledning till vart man kan vända sig i olika vardagliga frågor. Boendestödet kan även ge stöd i att visa på olika hjälpmedel som finns för att kunna underlätta i din vardag. Stödet kan vara ett socialt stöd för dig i kontakten med anhöriga eller andra personer som du behöver ha kontakt med.

Vad kostar det?

Boendestödet är gratis.

Vart ansöker jag om boendestöd?

Du ansöker om stöd hos biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.