Funktionsnedsättning

Telefon
0505-172 79

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Rullstolsbunden kvinna med assistent

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättning är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Det rör sig om personer med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses med särskilda insatser. När du inte kan delta på lika villkor i samhällslivet uppstår en funktionsnedsättning.  Kanske du har fått en funktionsnedsättning till följd av en sjukdom eller en olycka?

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning.

 • Kuvert med ett snabel-a, symbol för e-post

  Hur går en ansökan till?

  Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller är i behov av stödinsatser kan ansöka om stöd från kommunen. På den här sidan kan du läsa mer om hur en ansökan går till och vem du ska vända dig till för att få hjälp med din ansökan.

 • Plånbok med sedlar

  Avgifter funktionsnedsatta

  Om du får hjälp från kommunen betalar du avgifter för det.

 • Ung flicka med utvecklingsstörning, i sällskap av en kvinna

  Insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av stöd. Målet med insatserna är att den enskilde ska ha goda levnadsvillkor, ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska grundas på den enskildes rätt till självbestämmande.

 • Ung, orolig kvinna på en bänk

  Psykisk funktionsnedsättning (SoL)

  Är du över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd för att få din vardag att fungera tillfredsställande? Kommunen kan ge ett individuellt anpassat stöd till dig med långvariga psykiska funktionshinder.

 • Övriga insatser till dig med funktionsnedsättning

  En funktionsnedsättning kan vi drabbas av mitt i livet, kanske efter en stroke, annan sjukdom eller olycka. Nedan hittar du ett urval av insatser som kan bli aktuella för dig som lever med en funktionsnedsättning. Du som har en funktionsnedsättning kan alltid kontakta kommunens biståndshandläggare eller ansvarig enhetschef om du vill veta mer om de tjänster som kommunen erbjuder för personer med funktionsnedsättning.