Vi söker gode män/förvaltare

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Figur som ska symbolisera två personer som tar varandra i hand

Vill du hjälpa en person som har svårt att klara sin vardag? Med uppdrag som god man eller förvaltare hjälper du en medmänniska som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande behöver hjälp att bevaka rättsliga, ekonomiska och/eller personliga intressen.

Kanske är du pusselbiten som saknas för att någons vardag ska fungera? Det som är enkelt för dig kan vara svårt för någon annan – bli någons hjälpande hand! Har du tid över i din vardag som du kan avvara för någon annan? Brinner du för att hjälpa andra? Du kan göra skillnad i en annan persons liv genom att bli god man.

Att vara god man/förvaltare

Alla individer och livssituationer är unika och just därför kan uppdraget se lite olika ut beroende på vem du blir ställföreträdare för. Diagnoser och funktionsnedsättningar kan medföra olika svårigheter, olika hjälpbehov, olika personligheter och olika förhållningssätt. Just därför är det viktigt att du kan se behovet och med öppet sinne och varmt hjärta möta och hjälpa utifrån den speciella individens behov och förutsättningar.

Som god man/förvaltare kan ditt uppdrag bestå av tre olika delar:

  • Bevaka rätt – bevaka huvudmannens rättigheter genom att kontakta myndigheter, ansöka om insatser, ansöka om bidrag, överklaga beslut, teckna eller säga upp avtal, företräda vid bouppteckning eller fastighetsförsäljning m.m.
  • Förvalta egendom – ansvara för samt sköta huvudmannens ekonomiska angelägenheter genom att tillexempel betala räkningar, teckna autogiron, fördela fickpengar, göra en budget eller placera tillgångar.
  • Sörja för person – bevaka huvudmannens personliga intressen genom att uppmärksamma behov av t.ex. vårdkontakt, annan boendeform, fritidsaktivitet, städhjälp, insatser samt vara lyhörd för hur beviljade insatser fungerar. Du behöver vara väl orienterad i samhället och veta vart du vid behov ska vända dig för att exempelvis söka bidrag, ansöka om insatser och kontakta myndigheter.

Belöningen

Främsta belöningen är möjligheten att få hjälpa en medmänniska. Uppdraget ger också ett arvode.

Intresserad?

Ta kontakt med:

På vår sida om överförmyndare hittar du också länkar vidare för:

  • mer information
  • att skicka in en intresseanmälan
  • att ta del av en introduktionsutbildning