Om Mölltorpskolan

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Lärare och elver Mölltorpskolan

Vår verksamhetsidé är: Trygghet – Glädje – Delaktighet.

Mölltorpskolan ligger naturskönt belägen vid sjöarna Kopparsjön och Kyrksjön. På skolan går det cirka 150 elever i åldrarna 6 – 12 år. På skolan finns F-klass samt årskurs 1 – 6. Det finns ett fritidshem med två avdelningar, Furan och Frilletorp. På Furan går elever från förskoleklass till och med årskurs 1. På Frilletorp går elever från årskurs 2 och uppåt.

Via Barn- och Elevhälsan har vi tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och talpedagog. Personalen på skolan strävar efter att eleverna ska möta positiva, inspirerande och intresserade vuxna som sätter gränser och ställer krav anpassade utifrån elevens behov av utveckling och stimulans. Skolan arbetar för hållbar utveckling för barn och unga och är godkänd Grön Flagg-skola.

Eleverna ska uppleva varje skoldag trygg, meningsfull och utvecklande. Eleverna ska utveckla hela sig, kroppen, känslorna, tänkandet och skapandet. Eleven ska utveckla en kunskap, väl förankrad i nutid och dåtid, användbar i framtiden. På skolan arbetar vi med trivselprogrammet vilket är en metod för att få ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna.

  • Barn som kastar löv

    Furan

    På Furan går elever från förskoleklass till och med årskurs 1. Furan ligger på nedre delen av Mölltorpskolans skolgård. Vi befinner oss i äldre miljö, då vårt hus är en skolbyggnad från början på 1900-talet.

  • Barn leker i skogen

    Frilletorp

    På Frilletorp går elever från årskurs 2 till årskurs 5. Frilletorp ligger i en byggnad på Mölltorpskolans skolgård. Inomhusmiljön är ljus och trivsam.

Frånvaro och ledighet ska alltid anmälas till skolan.