Olycksfallsförsäkring

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Karlsborgs kommuns verksamhetsområde. Försäkringen som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom. Här kan du ladda ned försäkringsbeskedet som pdf samt läsa om vilka som omfattas.

2023 Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring Karlsborgs kommun

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid/vistelsetid/skoltid för de här grupperna:

Verksamhetstid: Försäkringen gäller under den tid den försäkrade deltar i av kommunen ordinarie bedriven verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller även för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten som är godkända av rektor eller motsvarande, till exempel skol-resor och PRAO.

 • Personer i komvux/grundvux/SFI etc
 • Korttidsvistelse LSS i kommunens regi
 • Daglig verksamhet LSS
 • Deltagare i arbetsmarknadspolistiska åtgärder 

 

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar heltid – dygnet runt för de här grupperna:

Heltid: Hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid

 • Elever i kommunens förskoleklass, grundskolor
 • Elever i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och anpassad vuxenskola
 • Elever i gymnasieskola i egen och annan kommun
 • Barn i öppen förskola
 • LVU/LVM/HVB
 • Barn i förskola, daghem och familjedaghem
 • Personer i familjehem/kontakthem/feriehem
 • Boende enligt LSS Boken
 • Ensamkommande flyktingbarn

För elever som avslutar sin utbildning i grund- respektive gymnasieskola gäller försäkringen t o m 1 september aktuellt år.