Hemsjukvård

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Person som får spruta

Hemsjukvården ska ge dig som bor i kommunen en trygg, säker och lättillgänglig vård. I hemsjukvård ingår även habilitering och rehabilitering samt personligt utprovade hjälpmedel.

Med hemsjukvård menas hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem.

Kommunen bedriver hemsjukvård hos personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Insatser kan ges till personer oavsett ålder.

Vad är hemsjukvård?

Det kan till exempel vara hjälp med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad. En annan del av hemsjukvården är rehabilitering och personliga hjälpmedel.

Vem kan få hemsjukvård?

För att vara berättigad till hemsjukvård ska du ha:

  • ett varaktigt behov av sjukvård
  • en sjukdom eller funktionshinder som motiverar sjukvård i hemmet.

Hur får du hemsjukvård?

Du vänder dig till din läkare eller distriktssköterska på vårdcentralen. De i sin tur kontaktar kommunen. För att bli inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården krävs att de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid och att det skett en vårdplanering, där ansvaret övergått till kommunen. Hemsjukvården är för de personer som har svårt att ta sig till vårdcentalen eller annan vårdgivare.
När du inte längre behöver hemsjukvård skrivs du ut från kommunens hälso- och sjukvård. Uppstår sedan nya problem får du vända dig till din vårdcentral eller ett sjukhus.

Vem utför hemsjukvården?

Insatserna utreds och beslutas av kommunens distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Sjuksköterskan, arbetsterapeuten och fysioterapeuten kan själv utföra insatsen eller delegera den till annan sjukvårdskunnig personal i hemvården. Samverkan sker med vårdcentral och sjukhus.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad, enligt fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst.