Politik

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun är en demokratiskt styrd organisation. I en demokrati utgår all makt från folket och medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället.

 • Kommunalråd

  I Karlsborgs kommun är kommunstyrelsens ordförande heltidsarvoderat kommunalråd. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är deltidsarvoderat oppositionsråd.

 • Revisorer

  Revisorerna väljs av kommunfullmäktige. Revisorernas uppdrag är att kontrollera och redovisa hur nämnder, styrelser och bolag sköter sina verksamheters uppdrag och att de uppfyller kommunens mål.

 • Kommunfullmäktige december 2018

  Kommunfullmäktige

  Karlsborgs kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande församling. De flesta förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan om arbete eller studier. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

 • Nämnder

  Vilka nämnder som finns varierar från kommun till kommun.

 • Rådgivande organ

  Här hittar du information om Karlsborgs kommuns rådgivande organ. Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder. I vänstermenyn hittar du länkar till mer information om varje råd.

 • Förtroendevalda

  Här kan du söka kontaktuppgifter bland samtliga förtroendevalda i Karlsborgs kommun.

 • Sammanträdesdagar

  Har kan du ta del av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och kommunala råd.

 • Kallelser, handlingar och protokoll

  Här hittar du kallelser, handlingar och protokoll från våra olika beslutande och rådgivande organ.

 • Digital anslagstavla

  Detta är Karlsborgs kommuns digitala anslagstavla för nya protokoll. Från att ett protokoll är publicerat på den här platsen har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga besluten. För att kunna överklaga måste du vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • Ett förstoringsglas riktat mot en hög papper

  Motioner - information och status

  Här hittar du information om de motioner som behandlas och som har beslutats. Du kan också se status på varje motion, det vill säga var i ärendeprocessen de befinner sig.

 • För dig som förtroendevald

  Här finner du praktiskt information som i första hand riktas till dig som förtroendevald i Karlsborgs kommun.