Politik

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun är en demokratiskt styrd organisation. I en demokrati utgår all makt från folket och medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället.

 • Kommunfullmäktige december 2018

  Kommunfullmäktige

  Karlsborgs kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande församling. De flesta förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan om arbete eller studier. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

 • Kommunalråd

  I Karlsborgs kommun är kommunstyrelsens ordförande heltidsarvoderat kommunalråd. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är deltidsarvoderat oppositionsråd.

 • Revisionen

  Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner samt pröva ansvarstagandet.

 • Nämnder

  Vilka nämnder som finns varierar från kommun till kommun.

 • Rådgivande organ

  Här hittar du information om Karlsborgs kommuns rådgivande organ. Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder. I vänstermenyn hittar du länkar till mer information om varje råd.

 • Förtroendevalda - kontaktuppgifter

  Här finner du kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i Karlsborgs kommun.

 • Sammanträden, ärenden, handlingar och protokoll

  Här hittar du sammanträdesdagar och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse nämnder och utskott. Du finner även information om kommunens diarier.

 • Anslagstavla

  Det här är Karlsborgs kommuns officiella anslagstavla. Här presenteras anslag och tillkännagivanden från kommunen.

 • För dig som förtroendevald

  Här finner du information som i första hand riktas till dig som förtroendevald i Karlsborgs kommun.

 • Beslut i korthet

  Här tar du del av beslut i korthet som är ett urval och en sammanfattning av aktuella politiska beslut. I dagsläget sammanfattar vi beslut från kommunstyrelsen.