Mölltorpskolans fritidshem

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Barn som leker Mölltorpskolan

På Mölltorpskolans fritidshem går elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi arbetar som en stor avdelning, men är uppdelade i mindre grupper större delen av dagen. Vår bas finns på Frilletorp som ligger Mölltorpskolans skolgård.

Inomhusmiljön är ljus och trivsam. Vi använder också Furan, som ligger på nedre delen av Mölltorpskolans skolgård. Här befinner vi oss i äldre miljö, då vårt hus är en skolbyggnad från början på 1900-talet. 

På Mölltorpskolans fritidshem bedrivs pedagogisk verksamhet som utgår från Läroplan för grundskolan (LGR 22).

Vårt uppdrag är att erbjuda eleverna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid och vi utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi förenar omsorg och pedagogik som stödjer elevens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Vi lär tillsammans med andra genom lek. Leken har en stor betydelse för att tillägna sig kunskaper och utveckla olika sociala förmågor och vi värnar om den fria leken.

Vi tar tillvara på vårt natursköna läge och är ute dagligen.

Eleverna erbjuds både planerade och fria aktiviteter. 

Vi har, enligt vår plan för systematiskt kvalitetsarbete, mål inom följande områden; 

  • Normer och värden
  • Lek och skapande
  • Språk och kommunikation
  • Ansvar och inflytande
  • Samverkan mellan skola och hem