Missbruk och beroende

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Casino/poker

Behöver du hjälp att komma ur ditt beroende eller missbruk? Har du någon närstående som missbrukar eller har du frågor som handlar om missbruk och beroende?

Individ- och familjeomsorgen, socialtjänsten ansvarar för frågor kring olika former av beroende som till exempel alkohol- och narkotikamissbruk, tablettmissbruk eller spelmissbruk för personer som bor eller vistas i kommunen. Vi kan erbjuda stöd och behandling på hemmaplan. Vid behov kan även andra insatser beviljas. Ofta är det inte bara den som missbrukar som drabbas utan även familj, vänner och andra närstående.

Vart vänder jag mig?

Du är välkommen att höra av dig till socialtjänsten för rådgivning.

Vi har tystnadspliplikt och du kan vara anonym när du ringer. Det finns dock en anmälningsskyldighet, då det kommer till socialtjänstens kännedom att barn kan fara illa.

Stöd och behandling

Stöd och behandling kan du som vuxen med beroende eller missbruksproblem ansöka om.

Stödet är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Efter ansökan görs en utredning och denna ligger till grund för det beslut som fattas.

Läs mer om stöd och behandling