Barn- och elevhälsan

Telefon
0505-172 90

E-post
familjecentralen@karlsborg.se

Besöksadress
Björkstigen 2

Öppettider
Öppen förskola Tisdagar 14:00-16:00 Torsdagar 09:00-12:00


Tema rörelseglädje Fredagar 10:00-12:00


Babycafé Onsdagar 09:00-12:00


Postadress
546 30 Karlsborg

Kontakter

Barn- och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen och ska anordnas för eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Barn- och elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och alla elever ska ha tillgång till, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog samt personal med specialpedagogisk kompetens. För oss i Karlsborg är det viktigt att se hela individen från 0 år och uppåt och därför har vi valt att benämna enheten Barn- och elevhälsa.

Familjecentralen

Vi har samlat det mesta som blivande föräldrar, föräldrar och barn behöver. Här kan man få stöd kring föräldraskapet, barnen och familjen samt möta andra föräldrar och barn. Hos oss arbetar flera olika yrkeskategorier såsom barnmorskor, specialistsjuksköterskor, förskollärare, socionom och personal från tandvården tillsammans för dig och ditt barns bästa. Verksamheten är frivillig, öppen för alla familjer och fika erbjuds till självkostnadspris. Vi anpassar oss efter era behov och det går bra att fråga oss om det mesta!”

BVC för barn under 6 år

Den medicinska delen hanteras av BVC för barn under 6 år. Därifrån får föräldrar och barn stöd. Förskolan har ett samarbete med BVC i Karlsborg i form av Barnens Bästa-möten. Skolsköterskor och skolläkare finns tillgängliga för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Barn- och elevhälsan jobbar övergripande

Barn- och elevhälsan är en central enhet som arbetar övergripande inom barn- och utbildningsförvaltningen. Till enheten är följande professioner knutna, specialpedagoger, talpedagog, skolkurator, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog samt förskollärare och socionom på familjecentralen. 

Barn- och elevhälsans uppgift är att tillsammans med skola och föräldrar främja barn och elevers hälsa och utveckling samt förebygga att problem uppstår.

Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar, föräldrar och barn.

Välkommen till ABC - Alla barn i centrum. ABC är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till alla vårdnadshavare och andra viktiga närstående till barn 3–12 år.

Tillsammans var ett projekt som pågick under åren 2017-2019, finansierat av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden där Elevhälsan i Karlsborgs kommun tillsammans med psykologi för lärande (PFL) arbetat med fokus på psykisk hälsa.