Avgifter äldre och funktionsnedsatta

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Plånbok med sedlar

Om du får hjälp från kommunen, exempelvis hemtjänst, betalar du avgifter för det. Avgifterna gäller år 2024.

Om du får hjälp från kommunen, exempelvis hemtjänst, betalar du avgifter för det.

Hur mycket just du ska betala för dina insatser beror på vilka inkomster och kostnader för boendet du har. Det finns ett högkostnadstak för hur mycket kommunen som mest får ta ut i avgifter, för år 2024 är taket (vi kallar det maxtaxa) 2 575 kronor per månad. Utöver detta tillkommer ev avgifter för mat och hyra, det ingår inte i maxtaxan.

I länkarna längre ned kan du läsa mer om avgifter för:

  • Hjälp i hemmet (t ex hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm) och dagverksamhet
  • Korttidsvård/växelvård
  • Särskilt boende

För att kommunen ska kunna ta ut rätt avgifter från dig är det mycket viktigt att du fyller i och skickar in den inkomstuppgiftsblankett som avgiftshandläggaren skickar ut till dig. Det är också mycket viktigt att du meddelar när uppgifterna ändras.

Det är också viktigt att du söker bostadstillägg hos pensionsmyndigheten för att boendekostnaden ska bli rätt. Länk till pensionsmyndigheten hittar du nedan.

Avgifterna ändras varje år. Nedan hittar du vår Avgiftsbroschyr för 2024. I den kan du läsa mer om hur avgifterna beräknas och hur höga avgifterna är för olika insatser.

Vill du ha hjälp med att få blankett hemskickad kontakta avgiftshandläggaren, se Kontakt.