Tillgänglighetsredogörelse

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborg kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver hur karlsborg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till kommun@karlsborg.se
 • ring kontaktcenter 0505-170 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till DIGG och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på karlsborg.se till DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Text:

 • Visuellt ser text ibland ut som en lista men i koden är den inte uppmärkt som en lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare med hjälpmedel.
 • Indelningen av stycken är ibland gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Det finns instruktioner som är svåra att följa för den som inte kan se. 
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.
 • Engelsk text är inte uppmärkt och riskerar att läsas med svensk röst.

Bild:

 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och kan vara svåra att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.

Film:

 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.

Rubriker:

 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.

Tabeller:

 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.

Färg:

 • En del länkar kan vara svåra att uppfatta för den som är färgblind.
 • Det finns texter, fält och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.

Länkar, titlar, etiketter:

 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för skärmläsare.
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Det kan vara svårt för användaren att se om hen kommit rätt efter att ha klickat på en länk.
 • Länktexter är inte alltid tydliga.
 • Lyssna-funktionen har olika namn, vilket kan göra det svårare att förstå och känna igen den på webbplatsen.

Tangentbord:

 • Hela webbplatsen är inte indelad i sektioner, användare med skärmläsare kan då få svårare att navigera.
 • Lyssna-funktionen som dyker upp på sidan lägger sig i fel ordning för den som navigerar med tangentbord.
 • För den som navigerar med tangentbord är det ibland svårt att se var fokus är.
 • Vid navigering med tangentbord vid förstoring är ordningen inte logisk.
 • Grupper av länkar är inte uppmärkta som listor. Skärmläsare får då svårare att navigera i listan, hoppa till nästa lista eller hoppa förbi listan.

Fält och formulär:

 • Text som går att läsa på knappen för att bifoga fil är inte samma text som är kodad.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.
 • Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för skärmläsare.
 • När det går att välja bland flera knappar eller kryssrutor saknas det en rubrik som förklarar syftet för användare med hjälpmedel.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Kod för hjälpmedel:

 • En del knappar saknar namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.
 • Kod används på ett sätt som gör att uppläsningen kan bli upprepande.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut.

Förstoring:

 • När text förstoras kan det ibland bli svårt att läsa.

Dokument:

 • Dokument i PDF-format är inte tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Karlsborg kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla mallar och dokument.

Vi har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

Hur vi har testat webbplatsen

WCAG Networks, extern länk har gjort en oberoende granskning.

Senaste bedömningen gjordes 25 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 27 november 2020.