Så informerar kommunen vid kriser och allvarliga händelser

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Om en allvarlig händelse inträffar i kommunen kommer du alltid att hitta information här på webbplatsen om vad du behöver göra och vad kommunen gör. Vid behov kan du även få aktuell information via radio och andra medier, till exempel TV och tidningar.

Vid kriser och allvarliga händelser, så kallade extraordinära händelser, kan du också söka information via kommunens kontaktcenter, telefon 0505-170 00. Vid större eller mer långvariga extraordinära händelser kommer kommunen att upprätta en upplysningscentral, dit du kan ringa om du har frågor.

Vid en extraordinär händelse kan du informeras på följande sätt:

 • Genom att ett "Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA" sänds ut som en tjutande signal och via radio och/eller som ett rullande textmeddelande på TV. Läs mer om VMA genom att klicka på den aktuella länken här till vänster.
 • Här på Karlsborgs kommuns webbplats. Vid en större händelse kommer kommunens startsida att helt eller nästan helt användas för att informera om händelsen.
 • Vid kommunens informationspunkter som finns placerade i våra olika kommundelar. Läs mer om dem under rubriken "Informationspunkter i Karlsborg" längre ned på den här sidan. 
 • Vid elavbrott eller andra händelser när det är omöjligt att sända information via webb, radio eller TV kan information spridas via flygblad och/eller dörrknackning. Eventuellt kan även högtalarbilar användas.
 • Via SOS Alarms krisinformationsnummer 113 13.
 • Krisinformation.se - myndighetsinformation vid nationella kriser
 • Vid riksomfattande extraordinära händelser, till exempel en pandemi, en stor olycka eller en naturkatastrof, kan du även hitta information om händelsen och svenska myndigheters insatser på webbplatsen krisinformation.se.

Informationspunkter i Karlsborg

Vid en kris eller större händelse och när internet och telefoni inte längre fungerar blir det svårt för kommunen att snabbt nå ut med information. Det kan också bli problem för dig som privatperson att komma i kontakt med kommunen för att ställa frågor eller lämna information och upplysningar. För att klara det aktiverar därför kommunen så kallade informationspunkter där kommunen sätter upp information i en kris. Till skillnad från trygghetspunkterna finns dock inte samma tillgång till värme, vatten m.m.

Bra att veta om informationspunkterna:

 • Informationspunkterna aktiveras som tidigast 12 timmar efter konstaterat kommunikationsbortfall. Beslut om aktivering fattas av kommunens krisledningsstab.
 • Aktivering och avaktivering av informationspunkterna meddelas via Sveriges Radio P4.
 • Informationspunkterna är bemannade.
 • Det kommer att finnas möjlighet att larma polis, räddningstjänst och ambulans från informationspunkterna. 

På de här ställena i kommunen finns informationspunkter:

 

 • Hesa Fredrik, varningssignal Viktigt meddelande till allmänheten

  VMA - viktigt meddelande till allmänheten

  Det finns ett utomhusvarningssystem som används vid exempelvis gasutsläpp, stor brand eller någon annan allvarlig olycka.

 • Hesa Fredrik, varningssignal Viktigt meddelande till allmänheten

  Beredskapslarm vid krigsfara eller krig

  Om Sverige skulle hamna i ett läge av krigsfara och ytterst krig används ett varningssystem för att du snabbt ska kunna söka skydd undan exempelvis ett flyganfall. Varningar kan utfärdas med hjälp av utomhuslarm och information i Sveriges Radio.

 • Nammos eget larm

  Kopplat till Nammos brandlarm finns också ett tyfonlarm som har liknande ljud som "Hesa Fredrik". Nammos egna tyfonlarm syftar till att varna verksamhetens egen personal vid brandlarm då en del av personalen arbetar i bullrig miljö där ett vanligt larm inte uppfattas.