Registrera dig som ny uppdragsgivare

Students studying together

Företräder du en ideell förening, en organisation eller en offentlig verksamhet, kan ni ansöka om att bli uppdragsgivare.

För att bli uppdragsgivare behöver följande krav uppfyllas:

  • Ni är en förening, organisation (ideel, offentlig eller privat) i Karlsborg där volontärer kan verka.
  • Er förening delar Volontär Karlsborgs värderingar
  • Föreningen/organisationen anger en kontaktperson som har ett övergripande ansvar för uppdragen samt volontärerna, och att dessa får den information de behöver för att utföra uppdragen.

Registrera er som uppdragsgivare på Volontär Karlsborg! Detta behöver bara göras en gång. När ni registrerat er, kommer vi att skicka ett bekräftelsemail.

Registrera dig som ny uppdragsgivare

Volontär Karlsborgs värdegrund

All aktivitet inom Volontär Karlsborg utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. De uttrycker demokratiska fri- och rättigheter och alla människors lika värde oavsett kön, etnisk eller politisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Dina personuppgifter

I samband med att ni registrerar er som uppdragsgivare, behöver vi också behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med dataskyddsförordningen.

Läs mer om detta på vår informationssida om GDPR

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas