Vårt syfte

Vy över Göta Kanal från norra kanalbanken, bild 2

Volontär Karlsborg vill bidra till att samordna och stödja ideellt arbete i Karlsborg. Med inspiration från bland annat volontärbyrån i Stockholm och volontärtorget i Skövde har vi skapat denna digitala plattform för Karlsborgs ideella arbete.

Vinsterna med volontärarbete är stora. Att ge av sin tid och sin energi för att hjälpa någon annan är något fundamentalt och djupt medmänskligt. Det en sådan insats ger är svårt att skapa på annat sätt. Det är som att ge bort en present till någon man tycker om. Både den som får presenten och ger presenten blir glada. De i omgivningen som får vara med och uppleva det rycks med och får uppleva den känslan.

Syftet med Volontär Karlsborg är att tillvarata den kunskap, erfarenhet och energi som finns bland invånarna i vår kommun. Vi tror att det bidrar till att göra Karlsborg till en bättre plats. En riktig Guldplats!

Volontär Karlsborg fungerar som en digital anslagstavla och är öppen för föreningar, organisationer och offentlig förvaltning. Volontär Karlsborg vill bidra till att marknadsföra olika verksamheter, rekrytera frivilliga och på olika sätt lyfta fram värdet av ideellt arbete. 

För äldre kan föreningslivet vara nyckeln till en meningsfull tillvaro när när det viktiga sociala sammanhang som ett arbete ofta utgjort försvinner. För unga eller arbetssökande kan det vara en väg in i arbetslivet. Det kan ge erfarenhet, kunskaper, färdigheter eller skapa sociala nätverk eller intyg. Alla kan för den enskilde vara värdefulla jobbnycklar som kan öppna dörren till arbetsmarknaden.

Den ideella sektorn ger möjligheten att skapa möten mellan människor från olika kulturer. Det i sin tur bidrar till en ömsesidig förståelse för varandra varandra och grunden för en fungerande integration.

Volontärer och mottagare
Volontärer är personer med motivation och tid för någon form av medmänsklig insats. Dessa individer tror vi återfinns i alla åldrar och samhällsgrupper.

Mottagaren kan exempelvis vara en person som känner ett behov av extra social gemenskap, deltagande i samhället eller stöd i vardagen. Det kan vara ett barn, en ungdom, en äldre person eller någon mitt i livet. För mottagaren kan en volontär vara den som underlättar eller till och med möjliggör socialt deltagande.