Om Volontär Karlsborg

Vårt syfte

Volontär Karlsborg vill bidra till att samordna och stödja ideellt arbete i Karlsborg. Med inspiration från bland annat volontärbyrån i Stockholm och volontärtorget i Skövde har vi skapat denna digitala plattform för Karlsborgs ideella arbete.

Våra uppdragsgivare

Här hittar du uppdragsgivare för volontäruppdrag i Karlsborg idag.

Vår värdegrund

All aktivitet inom Volontär Karlsborg utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.